όχι, δεν φταίει ο έρωτας

που δάκρυα το πρόσωπό μου

έχει


η νύχτα εσένα θέλει