της αγάπης και της φαντασίας

η ώρα

είναι μιά πέτρα.

Και το φεγγάρι,

κυνηγός,

πιό πάνω.