ΜΗ ΜΙΛΑΣ (ΖΩΗ ΚΑΡΕΛΛΗ)

Μη μιλάς...
Μην ο κλώνος της αμυγδαλιάς
ταραχτεί, μέσα στο φως,
απότομα κινηθεί
και σκορπιστεί το διάφανο άρωμα
των φωτεινών λουλουδιών
η αναπνοή, μήπως χαθεί

στιγμή της αρμονίας,
η πλήρης.