Το καφενείο που πίνω τον καφέ μου

είναι άδειο

μόνο εγώ υπάρχω

έτσι το καφενείο είναι τελείως άδειο

γιατί ούτε εγώ υπάρχω.